समृद्धिका यात्रामा लम्कँदै ताराखोला
रामबहादुर थापा बागलुङ, साउन १४