राष्ट्रिय जनगणनाः धन-सम्पत्तिबारे खुल्दैनन् सर्वसाधारण

सुपरीवेक्षक सोध्छन्- ऋण लिनुभएको छ?, उत्तरदाता उल्टै सोध्छन् ‘किन तिर्दिनुहुन्छ!’

राजु अधिकारी

विराटनगर, असोज ३