गाउँघरमा हराउन थाल्यो ढिकीजाँतो
सेतोपाटी लमजुङ, असोज ८