कोरोनाको उच्च प्रकोप देखिएको भन्दै भरतपुर अस्पतालले भन्यो - सकेसम्म अस्पताल नआउनू