धेरै प्रतिशत खोप लगाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल

रासस

काठमाडौं, माघ १३