अनि उनको लाली-गाजल लाउने रहर पूरा भयो

मनिका विश्वकर्मा

मनिका विश्वकर्मा

काठमाडौं, फागुन ९