बोडेको कमल पोखरीमा ५० वर्षपछि कमलको फूल फुलेपछि...

रमेश गिरी

रमेश गिरी

भक्तपुर, वैशाख २४