साइकलसँगै उडिरहेका महिलाहरू!

मनिका विश्वकर्मा

मनिका विश्वकर्मा

काठमाडौं, मंसिर १४