पढ्ने-खेल्ने त परको कुरा राम्ररी सुत्ने ठाउँ पनि छैन देशभरिका बाल सुधार गृहमा

सरिशा अछामी

सरिशा अछामी

काठमाडौं, भदौ २१