जंगली कुकुरले टोकेको भनिएका दुई बालबालिकाको उपचार क्रममा मृत्यु