प्रहरी पुगेपछि घरको दुई तलाबाट हामफालेका थिए रामबहादुर बमजनले

युनिक श्रेष्ठ

युनिक श्रेष्ठ

काठमाडौं, पुस २४
प्रकाश ढुंगाना
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, पुस २४