गौरिका अस्वस्थ, नवौं राष्ट्रियको पहिलो दिन दुई इभेन्टबाट नाम फिर्ता