गोल्डेन गर्ल गौरिका
मनोज सत्याल काठमाडौं, मंसिर २३
विवेक राई काठमाडौं, मंसिर २३