गोल्डेन गर्ल गौरिका

मनोज सत्याल

काठमाडौं, मंसिर २३
विवेक राई काठमाडौं, मंसिर २३