गोल्डेन गर्ल गौरिका
मनोज सत्याल विवेक राई काठमाडौं, मंसिर २३