गौतम गम्भीरले दिए दिल्ली डेयरडेभिल्सको कप्तानबाट राजीनामा
एजेन्सी काठमाडौं, वैशाख १२