हामी कसैलाई पनि हलुका रूपमा लिनेछैनौः कोहली
एजेन्सी लन्डन, जेठ २२