जसले आठौं नम्बरमा आएर हाने ९२ रन
एजेन्सी लन्डन, जेठ २४