झण्डै क्रिकेट छाडेका कुशलको राष्ट्रिय टिममा जबरजस्त 'इन्ट्री'
सीताराम कोइराला काठमाडौं, वैशाख ६