सुनमायाले विश्वमाझ नेपालको शिर उँचो बनाइन् : मुख्यमन्त्री