म्याग्दीको टोड्केमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल मैदान निर्माण सुरु