‘कतै मैले पनि छोरी भई जन्म लिनुमा गल्ती पो गरें कि?’