भारतमा रोकिएको कक्षा १० र १२ को परीक्षा जुलाई १ देखि हुने
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, वैशाख २७