बेलायतको नेपाली समुदायकै ठूलो इभेन्ट ‘गोर्खाकप’ मा हजारौं नेपाली सहभागी 
फडिन्द्र भट्टराई लन्डन, साउन १३