कृष्णचन्द्रका तीन संयोग : तीन पटकमा सांसद, तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, जेठ २९