मृत्यु भइसकेका छोराको जन्मदर्ता देखाएर ज्वाइँलाई नागरिकता दिलाएपछि...

नारायण खड्का

दाङ, असार २१