स्वास्थ्य चौकीमा स्वयंसेवी भएर उपचार गर्न पनि मलाई रोक लगाउने ‘तन्त्र’