देउवाले भाग लिने ग्लास्गो सम्मेलनबारे जान्नुपर्ने कुरा