मोदी र चिनफिङ दुई दिन सँगै-संग्रहालयमा भेट, तालमा डुंगा सयर