रूद्रकुमारीले फेरि आफ्नो कथा भन्ने छैनन्
अमृता लम्साल काठमाडौं, फागुन ६