माघदेखि तेमालको डाँडामा सुनकोशीको खानेपानी
सेतोपाटी काभ्रेपलाञ्चोक, असार २६