अब नापी फेस लेस, पेपर लेस र क्यास लेस: प्रधानमन्त्री
सेतोपाटी संवाददाता  काठमाडौं, वैशाख २