एक वर्षपछि मैदान फर्कदा नेपालले बनायो रेकर्डैरेकर्ड
सीताराम कोइराला काठमाडौं, वैशाख ४