भोला अब प्रशिक्षकको भूमिकामा

सीताराम कोइराला

काठमाडौं, असार ९