पूरा भयो मेसीको पहिलो धोको!
सीताराम कोइराला काठमाडौं, असार २७