गौरी मल्ल बनिन् गायिका
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस ३०