नेपालयबाट आउने भयो 'कविशिरोमणि रचनावली'
सेतोपाटी काठमाडौं, फागुन ४