'घामड शेरे'को गीतमा स्वस्तिमा निश्चलको साली बनेपछि
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज १५