'पद्मावत' समीक्षा : धिमा पटकथाले औषत बनेको फिल्म
अशेष अधिकारी काठमाडौं, माघ १४