इतिहासदेखि सताइएका 'योनीका कथाहरू'
 सुरज सुवेदी
सुरज सुवेदी