डमरूको डण्डीबियो : मौलिक विषय, औषत सिनेम्याट्रिक प्रस्तुति
अशेष अधिकारी काठमाडौं, वैशाख २२