नाटक समिक्षाः त्यो संवाद 'पिकनिक'मा नभएको भए...
सुरज सुवेदी काठमाडौं, साउन १५