अनिद्रा! अनसन! अनसन! अनिद्रा!
सुरज सुवेदी काठमाडौं, माघ १९