अनिद्रा! अनसन! अनसन! अनिद्रा!

सुरज सुवेदी

काठमाडौं, माघ १९