'गाउँ आएको बाटो' को विश्व दृष्टिको पाटो

तारालाल श्रेष्ठ

काठमाडौं, असार १