पिन्चे होइन, वीराङ्गना सीता
पवित्रा लामा
पवित्रा लामा