'साहो'को पहिलो दिनको कमाइ १३० करोड
एजेन्सी मुम्बई, भदौ १५