रानी र प्रीतिको घनिष्ट सम्बन्धमा यसरी आएको थियो फाटो
एजेन्सी मुम्बई, असार ३१