९० हजार शब्द लामो स्टोरी तयार पारेर बसेका सम्पादक
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, माघ १५