रुपी कौरको 'होम बडी': शरीररूपी घरको एक बिम्बात्मक चित्र