सौगातले छाडे 'राम राम', यसो भन्छन् निर्देशक

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, भदौ २६