सौगातले छाडे 'राम राम', यसो भन्छन् निर्देशक
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ २६