शक्तिको दुरुपयोग भए हामी बोल्नुपर्छः नाटक निर्देशक थौडम
सुरज सुवेदी काठमाडौं, फागुन १८