'किम्फबाट युवा पुस्ताले परिचय बनाउने ठाउँ पाएका छन्'